Föreningen Svenskt Mode är en förening för mindre svenska mode- & designföretag med inriktning framförallt att bistå som:

 

  • Mötesplats för mode-/designföretag
    arrangerar seminarier, studiebesök och debatter
  • Plattform för att skapa grupperingar för gemensamma aktiviteter
    ex. deltagande i utställningar, visningar och mässor
  • Representant för mindre mode- & designföretag
    gentemot media, kommersiella aktörer och offentliga organ

 

ORD FRÅN MEDLEMMAR

Här nedan testimonials från några medlemmar.
Läs vad Föreningen Svenskt Mode betyder för dem!

Susanne Beskow

susannebeskow

”För mig är föreningen en möjlighet att vara med och bygga upp en stark, gemensam plattform för mindre svenska modeföretag. En mötesplats där vi kan dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, till varandra och andra. Ett nätverk där vi kan knyta kontakter, både med andra företagare, designers och inom näringslivet.
Jag ser också Föreningen Svenskt Mode som ett forum för ökad förståelse för svensk mode. Med kurser och seminarier för oss själva i möte med politiker och näringsliv kan vi öka kunskapen om svenskt modes betydelse för Sverige nationellt och internationellt.
När vi är många som samverkar blir det lättare att påverka och nå fram. Och roligare!
Jag tror på mötet mellan människor, det är då det kan hända grejer.”

Sofia Hagelin

sofiahagelin

”Jag är med i föreningen för att träffa andra som också driver modeföretag och utbyta erfarenheter och nätverk med dem. Det är kul att träffa andra som har liknande utmaningar som mig. Jag är också med för att ta del av nyttig information som kan gynna mitt företags  tillväxt, t ex få tips om statliga stöd för modeföretags tillväxt, hur man jobbar med agenter och distributörer och förstå möjligheter till anställning av medarbetare med statligt stöd. Jag är också med för att bli inspirerad av andra som har lyckats och kommit längre än mig.”

 

Fredrik Tigerklo

fredriktigerklo

”Att vara på en position där jag kan påverka ett ämne som jag är passionerad för är för mig väldigt tillfredsställande. Som styrelsemedlem tror jag att jag kan göra mycket för modemärkens existens och framgång, då det är en plats jag själv befinner mig i och har stor förståelse för. Att vara medlem i föreningen är något som gynnat mig och varumärket TIGERKLO. Tillsammans kan vi påverka och nå längre.”

 

Regina Rönnqvist

regina-ronnquist

”Jag tycker att Föreningen Svensk Mode är ett fantastiskt initiativ som erbjuder möjligheten att vara en del av ett nätverk där man som modeföretagare kan dela sina kunskaper, erfarenheter och idéer samt ge varandra stöd och inspiration. Föreningen är också viktig i ett större sammanhang för att kunna påverka, förbättra och skapa möjligheter för svenska modeföretagare både i Sverige och internationellt. Därför vill jag ge av min tid och energi som medlem samt i styrelsen.”

 

Lotta Ahlvar

lottaahlvar

”Svenska modeföretag är idag en viktig del av svenskt näringsliv.
Jag skulle önska att det fanns resurser att ge nystartade modeföretag bättre stöd än vad nuvarande system idag tillåter.
Det finns dock goda exempel på att andra nordiska länder lyckats utveckla sina modeföretag genom att bl a ekonomiskt stödja internationell marknadsföring i samarbete med näringslivet.
 Även om det sker punktinsatser av detta slag i Sverige saknas en genomtänkt strategi hur man mest effektivt använder allmänna medel som en investering för unga modeföretags expansion.”


Jakob Wästberg

jakobwästberg

”FSM gör oss mindre företag synliga för de företag vi samtliga dagligen har behov utav. Detta är en möjlighet för oss att visa att vi tillsammans utgör en ganska stor industri och sätter oss i ett bättre läge för att vidareutvecklas!”

 

Camilla Welton

camillawellton

Camilla Wellton arbetar under eget namn som modedesigner baserad i Stockholm. Hon har vunnit flera priser både i Sverige och internationellt, senast utnämnd till bästa Svensk designer av WFW i Paris hösten 2014.

”Jag tycker att alla som driver ett mindre oberoende modeföretag i Sverige borde vara med i FSM dels för att få tillgång till ett nätverk av likasinnade, få tillgång till nätverkets föreläsningar och kunna utbyta erfarenheter med varandra. Men framför allt för att kunna växa som företagare och människa genom att samarbeta på gemensamma projekt med en hel grupp människor i samma bransch. Det är ovärdeligt.”

 

Åsa Lundin

asalundin

All erfarenhet, alla idéer – fantastiska, bra! Och de som man inte borde ha genomfört är värda att i ett nätverk få bli till inspiration, råd och utvecklingsmöjligheter för svenska modeföretag. Nätverk stärker och ger kraft.
Jag är medlem i Föreningen Svenskt Mode för att få ta del av allt detta och som styrelseledamot vill jag vara med och utveckla föreningen för att fler, nya och innovativa modeideer ska få gro och växa i Sverige och världen.”

 

fsm-medlem

BLI MEDLEM IDAG!

Tillsammans är blir vi starkare!
Stärk ditt företag med kunskap och utbyte av 318 andra företag i branschen!
Vi har inga andra krav på våra medlemmar än att du har ett företag inom design- eller mode och tycker att desto fler ju starkare blir vi!
Årsavgiften är 400 kr t o m årsmöte 2016.

Här anmäler du dig!