Idag sitter följande medlemmar i styrelsen:

Ordförande
Jakob Wästberg, ’N’OtherThings 

Ledamöter
Susanne Beskow, Van Deurs
Jerker Lidén, Liturgisk Utrustning AB
Pernilla Aspe, Pernilla Aspe & Co
Marielle Fond Kerber, Kerber
Tor Hills, Apotency
Valberedning
Lotta Ahlvar
Susanne Beskow
Jerker Lidén

 

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen träffas ca 8 ggr/år, oftast i samband med evenemangen.
Styrelsearbetet går idag ut på att stötta och plocka upp idéer & behov från föreningens
medlemmar och ur det arrangera:

• seminarier
• föreläsningar
• studiebesök
• debatter
• mingel/matchmaking inom den egna föreningen;
dvs stöd till undergrupperingar i/för gemensamma aktiviteter t ex mässor, utställningar, specialinriktade föreläsningar eller visningar
• representera föreningens mode/designföretag
gentemot media, kommersiella aktörer eller offentliga organ

ÅRSMÖTE

I slutet av augusti, början av september är det dags för Föreningen Svenskt Modes årsmöte! Passa på att gå med i föreningen idag och var med och planera vår framtid i tillsammans!