Idag sitter följande medlemmar i styrelsen:

Ordförande
Jakob Wästberg, ’N’OtherThings 

Ledamöter
Susanne Beskow, Van Deurs
Jerker Lidén, Liturgisk Utrustning AB
Jennie Röhnnstad, Bedazzled Jewelry
Marielle Fond Kerber, Kerber
Valberedning
Lotta Ahlvar
Susanne Beskow
Jerker Lidén

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen träffas ca 8 ggr/år, oftast i samband med evenemangen.
Styrelsearbetet går idag ut på att stötta och plocka upp idéer & behov från föreningens
medlemmar och ur det arrangera:

• seminarier
• föreläsningar
• studiebesök
• debatter
• mingel/matchmaking inom den egna föreningen;
dvs stöd till undergrupperingar i/för gemensamma aktiviteter t ex mässor, utställningar, specialinriktade föreläsningar eller visningar
• representera föreningens mode/designföretag
gentemot media, kommersiella aktörer eller offentliga organ

ÅRSMÖTE

I slutet av augusti, början av september är det dags för Föreningen Svenskt Modes årsmöte! Passa på att gå med i föreningen idag och var med och planera vår framtid i tillsammans!